Końcowa kolejność
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:10 1. Włochy
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:9 2. Kuba
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:7 3. USA
4. Holandia
5. Brazylia
6. Rosja
7. Kanada
8. Korea
9. Chiny
10. Japonia
11. Francja
12. Niemcy