Końcowa kolejność
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:10 1. Włochy
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:9 2. Kuba
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:4 3. Brazylia
4. Bułgaria
5. Holandia
6. Rosja
7. Grecja
8. Japonia
9. Korea
10. Niemcy
11. Chiny
12. USA