Końcowa kolejność
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:10 1. Włochy
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:9 2. Kuba
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:88 3. Rosja
4. Holandia
5. Brazylia
6. Bułgaria
7. Argentyna
7. Jugosławia
9. Hiszpania
10. Chiny
11. Korea
12. Japonia