Końcowa kolejność
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:9 1. Kuba
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:88 2. Rosja
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:13 3. Holandia
4. Włochy
5. Brazylia
5. Bułgaria
5. Hiszpania
5. Jugosławia
9. Argentyna
9. Grecja
9. Korea
12. Polska