Końcowa kolejność
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:10 1. Włochy
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:88 2. Rosja
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:4 3. Brazylia
4. Jugosławia
5. Holandia
6. USA
7. Polska
7. Francja
7. Kuba
10. Argentyna
11. Kanada
11. Hiszpania