Końcowa kolejność
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:4 1. Brazylia
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:10 2. Włochy
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:88 3. Rosja
4. Jugosławia
5. Francja
5. Kuba
7. Holandia
7. Polska
9. Grecja
9. Japonia
9. Hiszpania
9. USA
13. Argentyna
13. Niemcy
13. Wenezuela
13. Portugalia