Końcowa kolejność
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:88 1. Rosja
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:4 2. Brazylia
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:57 3. Jugosławia
4. Włochy
5. Polska
5. Hiszpania
7. Francja
7. Holandia
9. Argentyna
9. Chiny
9. Niemcy
9. Grecja
13. Kuba
13. Japonia
13. Portugalia
13. Wenezuela