Końcowa kolejność
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:4 1. Brazylia
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:56 2. Serbia i Czarnogóra
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:10 3. Włochy
4. Czechy
5. Bułgaria
5. Hiszpania
7. Grecja
7. Rosja
9. Polska
10. Francja
10. Niemcy
10. Holandia
13. Kuba
13. Japonia
13. Portugalia
13. Wenezuela