Końcowa kolejność
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:4 1. Brazylia
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:10 2. Włochy
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:56 3. Serbia i Czarnogóra
4. Bułgaria
5. Francja
5. Grecja
7. Kuba
7. Hiszpania
7. Polska
10. Chiny
10. Japonia
10. Portugalia