Końcowa kolejność
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:4 1. Brazylia
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:14 2. Francja
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:88 3. Rosja
4. Bułgaria
5. Serbia i Czarnogóra
6. Włochy
7. Argentyna
7. Kuba
7. Polska
10. Finlandia
10. Korea
10. USA
13. Chiny
13. Egipt
13. Japonia
13. Portugalia