Końcowa kolejność
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:4 1. Brazylia
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:88 2. Rosja
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:7 3. USA
4. Polska
5. Bułgaria
6. Francja
7. Kuba
7. Finlandia
9. Chiny
9. Włochy
9. Korea
9. Serbia
13. Argentyna
13. Kanada
13. Egipt
13. Japonia