Końcowa kolejność
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:7 1. USA
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:6 2. Serbia
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:88 3. Rosja
4. Brazylia
5. Polska
6. Japonia
7. Bułgaria
7. Chiny
7. Włochy
10. Kuba
10. Finlandia
10. Francja
13. Egipt
13. Korea
13. Hiszpania
13. Wenezuela