Końcowa kolejność
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:4 1. Brazylia
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:6 2. Serbia
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:88 3. Rosja
4. Kuba
5. Argentyna
6. USA
7. Włochy
8. Finlandia
9. Francja
10. Bułgaria
11. Polska
12. Holandia
13. Chiny
14. Korea
15. Japonia
16. Wenezuela