Końcowa kolejność
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:88 1. Rosja
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:4 2. Brazylia
Volley\McVolley\Domain\Model\StringTranslate:10 3. Włochy
4. Bułgaria
5. Kanada
6. Argentyna
7. Niemcy
8. Serbia
9. Iran
10. Francja
11. Polska
12. USA
13. Kuba
14. Holandia
15. Korea
16. Finlandia
17. Portugalia
18. Japonia