0:3

20 - 25
14 - 25
18 - 25
Statystyki - punkty zdobyte poprzez:
Atak
Blok
Zagrywka
Błędy przeciwnika
Razem

Statystyki Bułgaria

Imię Nazwisko Punkty Udane Ataki Próby Ataku Asy Serwisowe Zagrywki Udane Bloki Próby Bloku 1 2 3 4 5
Todor SKRIMOV 9 9 15 0 7 0 1
Branimir Grozdanov 9 8 29 0 13 1 8
Metodi Ananiev 8 8 17 0 8 0 4
KRASIMIR GEORGIEV 4 3 7 0 7 1 6
Aleks Grozdanov 2 0 5 0 6 2 9
GEORGI SEGANOV 1 1 2 0 7 0 1
Martin Bozhilov 0 0 0 0 0 0 0
ROZALIN PENCHEV 0 0 0 0 2 0 0
Miroslav Gradinarov 0 0 0 0 0 0 0
Lubomir Agontsev 0 0 1 0 3 0 0
Viktor Yosifov 0 0 0 0 0 0 0
Vladislav Ivanov 0 0 0 0 0 0 0
Nikolay Penchev 0 0 0 0 0 0 0
Tsvetan Sokolov 0 0 0 0 0 0 0

Statystyki Rosja

Imię Nazwisko Punkty Udane Ataki Próby Ataku Asy Serwisowe Zagrywki Udane Bloki Próby Bloku 1 2 3 4 5
Victor POLETAEV 10 10 19 0 8 0 6
Egor Kliuka 9 7 14 0 5 2 3
Sergey Tetyukhin 7 5 10 2 11 0 2
Alexander Volkov 7 4 4 1 5 2 9
Dmitriy Muserskiy 6 3 7 0 2 3 6
Dmitry Volkov 4 3 6 0 5 1 3
Artem Volvich 4 2 4 1 13 1 6
Sergey Grankin 3 0 1 1 14 2 6
Lukas, Sr DIVIS 2 2 3 0 3 0 2
Andrey ASHCHEV 2 2 2 0 8 0 3
Dmitry Kovalev 0 0 0 0 0 0 0
Alexander Markin 0 0 0 0 0 0 0
Alexey Verbov 0 0 0 0 0 0 0
Artem ERMAKOV 0 0 0 0 0 0 0
Poprzednie spotkania tych zespołów
Rosja - Bułgaria
Bułgaria - Rosja
Rosja - Bułgaria
Bułgaria - Rosja
Bułgaria - Rosja
Rosja - Bułgaria
Bułgaria - poprzednie mecze
USA - Bułgaria
Bułgaria - Brazylia
Serbia - Bułgaria
Iran - Bułgaria
Rosja - Bułgaria
Bułgaria - Serbia
Rosja - poprzednie mecze
Australia - Rosja
Argentyna - Rosja
Polska - Rosja
Rosja - Francja
Rosja - Bułgaria
Rosja - Polska