CVC GABROVO
Skład
Nazwisko Imię Rok urodzenia Wzrost
DIMITROV Dobromir 1991 198
Gadzhanov Kostadin 1986 208
Gaydarski Krasimir 1983 204
GEORGIEV Iliyan 1990 202
Ivanov Dobromir 1988 185
KICHUKOV Nikolay 1992 190
MINCHEV Mincho 1983 198
MITEV Atanas 1987 185
Paliyski Martin 1989 200
PETKOV Stanislav 1987 202
STEFANOV Krasimir 1977 201
STOYKOV Kostadin Anastasov 1977 199
VLASEV Ivan 1984 202
VULDZHEV Stoyan 1989 198